Bygdegårdens historia

Bygdegårdsföreningen bildades i början av 50-talet med folkskollärare Gustaf Samuelson i Stödsboda och Hjalmar Frid i Mösjöhult som drivande krafter.
Tidigare var  byggnaden lokal för nykterhetslogen ” Skogskämpen “, men när logen fick allt färre medlemmar och huset höll på att förfalla blev det istället Bygdegård.
Folket i trakten fick köpa andelar i Bygdegårdsföreningen och en ganska omfattande renovering gjordes. Det var troligen omkring 1951. 

Här kan du läsa om hur logen Skogskämpen kom till 1903
(Texten är från Skriften Åsedabygden 1977)

 1927 – Aftonunderhållning som det begav sig 1927!

1982 –  Gärdsgårdshängning

2014 – Huset byggs ut och köket renoveras

2015 – Ny gärdsgård