Johnny leder arbetet, många hjälper till!

2015-06-06 Ny gärdsgård!

Direkt efter morgonens gökotta samlades ett stort gäng, under ledning av Johnny,  för att sätta upp en ny gärdsgård!
Den gamla stod pall i 34 år!

Alla som deltog belönades med läcker lunch från grillen!