IMG_0029

Åkvarns Folkets hus

Länsstyrelsen i Kronoberg har i skriften Hus för bildning och nöje (författare Cissela Olsson, utgiven 1999) beskrivit olika miljöer och byggnader i anslutning till nykterhets-och folkets hus rörelsernas framväxt i länet. Intressant är att läsa om kopplingarna mellan de olika nykterhetslogerna, arbetarrörelsen, folkbildning och teater och dans.

Åkvarns Folkets hus beskrivs här som en av dessa byggnader med högt kulturhistoriskt värde, eftersom de är tidstypiska och relativt oförvanskade.

Åldrad skönhet
Åldrad skönhet

Såhär beskrivs Åkvarns Folkets hus:

“I utkanten av byn Åkvarn ligger folkets hus, som uppfördes år 1924 av glasgruksarbetare vid Björkå glasbruk, vilka hade bildat en folkets husförening. I samhället fanns även en Verdandiförening, där skaran av medlemmar var ungefär densamma som i Folkets hus-föreningen.
Glasbruket tillverkade bruksglas, t.ex medicinflaskor och tekniskt glas. År 1962 lades glasbruket ner och många flyttade därför från trakten. Björkå glasbruk brann ner år 1975.
Folkets hus är en rekatngulär träbyggnad med fasad av röd fasspontpanel. Knutar och fönsteromfattningar är vitmålade, medan dörrarna är gröna. Röd korrugerad plåt täcker byggnadens sadeltak.

Byggnaden har den typiska planlösningen för folkrörelsebyggnader med en liten foajé, en stor sal med scen och läktare, en mindre sal, samt ett kök. Vid ingången i foajén finns en liten biljettlucka.

IMG_0057
Hoppsan, flaskan hör nog inte hit…

Väggarna är i foajén och i de båda salarna nedtill klädda med omålade plywoodskivor och upptill med spånplattor, målade i en ljusgrön kulör. Taket i stora salen är brutet och täckt med vita spånplattor. Stora delar av väggar och tak kläddes in i samband med en mindre renovering på 1950-talet. Den ursprungliga vägg-och takbeklädnaden av oljemålad panel lär finnas bevarad under plattorna. I taket hänger lampor med avlånga kupor av vitt matt glas. Golvet är ett obehandlat plankgolv. Byggnadens värmekälla, en järnkamin, står i den bakre delen av salen.

Ursprungligen utgjordes scenen endast av en enkel upphöjning vid ena kortsidan. På 1950-talet byggdes scenen om och fick sin nuvarande utformning.  På scengolvet står ett par handmålade kulisser föreställande ett skogsparti. Föreningen anlitade en konstnär från Norrköping för att utföra måleriarbetet. Ridån är vinröd och är sannolikt ursprunglig.

IMG_0050
Vy från läktaren

 

En smal trätrappa leder upp tilll läktaren med en rektangulär öppning ut mot stora salen. Väggarna är grönmålade. Här står äldre numrerade biobänkar i trä med sitsar och ryggar klädda med rödmönstrad plysch. (…)

IMG_0045

Åkvarn Folkets hus har en enkel utformning som är karaktäristisk för 1920-talets folkets hus på landsbygden. ”