Vy från ån

Furusjömåla kvarn och såg

I Badebodaån, strax norr om Urasjön, ligger kvarnen i Furusjömåla, en mycket välbevarad anläggning. Sågverksdelen är från mitten av 1800-talet men kvarnens historia går tillbaka till slutet av 1700-talet.

Byggnad

Den vackra platsen med mjölnarbostaden på berget, kvarnen i branten ned mot kvarndammen och de små ekonomibyggnaderna intill det lilla åkerstycket – allt detta bildar tillsammans en fin helhets­upplevelse som bidrar till förståelsen för hur verksamheten kan ha tett sig.
I trakten fanns sen gammalt flera skvaltkvarnar. Den i Räveberg fick man i början av 1780-talet tillstånd att flytta till Furusjömåla samt bygga ut till en skattlagd hjulkvarn. Här hade man sprängt och anlagt en kvarndamm. Kvarnen nyttjades av bönder från Fagerhult, Åseda och Älghult socknar. Kvarnen drevs fram till början på 1980-talet.

Lastbana

En vindbrygga med räls leder in på kvarnvinden. Här rullades spannmålen in för invägning. I bottenvåningen finns en utlastningsport med räls.
Och sågen? Som brukligt lagrades stockarna i dammen och spelades in med en kätting till stockcirkelsågen. De sågade brädorna gick sen på en “rutschkana” ned till sorteringen.

Lastbana 2

interiör

Interiör 2

Anläggningen fick så småningom tre turbiner med ett litet kraftverk, ännu fullt fungerande.
Den första mjölnarbostaden, en lägenhet på 1 rok, inrymdes i kvarnen. Nuvarande bostadshus uppfördes omkring 1900.