Dom sitter på väggarna

I bygdegården finns  foton på personer som har varit viktiga för verksamheten.
Nedan kan du läsa mer om dom.

Gustaf Samuelson var folkskollärare i Stödsboda och var initiativtagare till att omvandla nykterhetslogen Skogskämpen:s ordenshus till en Bygdegård i början av 1950-talet. Huset höll på att förfalla och det var inte så många medlemmar kvar i logen. Tillsammans med Hjalmar Fridh drev han igenom detta projekt och folket i bygden fick teckna sig för andelar i Bygdegårdsföreningen och på så sätt fick man in pengar till den ganska omfattande renoveringen.

Hjalmar Fridh var en hedersman, hemmansägare i Mösjöhult samt nykterhetsman och kommunpolitiker. Han var tillsammans med Gustaf Samuelson i ledningen för omvandlingen till Bygdegård.
Walter Gustavsson var hemmansägare och sågverksägare i Ekholma och han var under många år ordförande i Bygdegårdsföreningen.
Melker Johansson, J. A. Lanz och Melker Nilsson var säkert med och grundade nykterhetslogen. J.A Lanz bodde i Mösjöhult, troligen också de andra.

Informationen ovan har lämnats av Torgny Samuelson, son till Gustav Samuelson. Har du mer information, hör av dig till annika.forsberg.eva@gmail.com