Kontakt

Vill du bli medlem i föreningen?

Vill du hyra bygdegården?

Eller har du något annat ärende?

Kontakta Majvor Habbe
telefon 0705 -602876

Har du frågor om hemsidan, eller material att bidra med, skriv till
helen@rederikraft.se