Mösjöhultstrakten

Mösjöhultstrakten – vi anger ingen gräns utan menar Mösjöhult och dess omgivningar – är en gammal kulturbyggd med anor långt tillbaka i historien. Överallt i landskapet hittar man minnen från förr. De jättelika stenrösena och de gamla höladorna är bara några exempel.

På sidan En levande trakt hittar du lite om livet här idag.

Och på sidan Minnen från förr är det tänkt att vi ska samla intressant information om livet här förr i tiden.

Bidrag efterlyses till dessa sidor! Skicka material till helen@rederikraft.se