Föreningen

Mösjöhults Nya Bygdegårdsförening är en ideell förening som är politiskt och religiöst obunden.
Föreningen har till uppgift att driva en allmän samlingslokal, erbjuda mötesplatser och värna om mötesfriheten.
Föreningen verkar för bygdens kulturella utveckling, bl.a. genom egna kulturprogram och genom förmedling av program till dem som hyr lokalen.

Medlemskap

Alla som vill stödja föreningen är välkomna som medlemmar.
Sätt in 50 kronor – eller 100 kronor för hel familj – på bankgiro 5723-8560
Ange din e-postadress eller annan kontaktuppgift.

Årsmöte

Föreningens årsmöte hålls årligen före den förste mars. Vid årsmötet har varje medlem en röst. Personlig kallelse kommer senast 14 dagar före årsmötet.

Styrelsen

Föreningens styrelse väljs vid årsmötet.

Ordförande: Anne-Sofie Olofsson; telefon 070 619 5038
Sekreterare: Majvor Habbe; telefon 070 560 2876
Kassör: Monica Henriksson; telefon 070 815 4897

Stadgar för Mösjöhults Nya Bygdegårdsförening

Protokoll  årsmöte 2015Verksamhetsberättelse 2014

Protokoll årsmöte 2016Verksamhetsberättelse 2015

Protokoll årsmöte 2017, Verksamhetsberättelse 2016

Protokoll årsmöte 2018, Verksamhetsberättelse 2017

Protokoll årsmöte 2019, Verksamhetsberättelse 2018

Protokoll årsmöte 2020, Verksamhetsberättelse 2019

Protokoll årsmöte 2021, Verksamhetsberättelse 2020

Protokoll årsmöte 2022, Verksamhetsberättelse 2021

Protokoll årsmöte 2023, Verksamhetsberättelse 2022