IMG_2284

2023-06-06, Gökotta i Stödsboda

Årets gökotta startade som vanligt med samling vid bygdegården kl 07.00. Många morgonpigga och nyfikna besökare såg fram emot en förmiddag i vår vackra natur. I en lång karavan åkte vi mot stenbrottet i Stödsboda där Leif Andersson väntade. Leif berättade att han som liten pojke på väg mot skolan i Stödsboda hade fascinerats över det tunga arbete som pågick i skolan intill. Vi vandrade till stenbrottet där Leif beskrev hur stenen bröts på denna tid. Ett mycket hårt arbete för människor och djur. Stenen användes till husgrunder, trappor och grindstolpar och kanske till kommunhuset i Åsedas husgrund. Leif visade också sin samling av motorsågar från tidigt 50-tal fram till idag. Att såga med handsåg eller någon av de tidiga motorsågarna var också ett tungt arbete. Gökottan avslutades med tipspromenad, lyckliga vinnare och prisutdelning. Sist men inte minst deltog göken!