Gökotta vid Uranässjön

Gökotta 2017 i Uranäs

Årets gökotta gick av stapeln den 6 juni.
Leif Andersson hade förberett utflykten, som gick till vackra Uranäs. Vid sjön slog vi oss ner på rastplatsen, som Conny Rosander hade gjort iordning.

Leif och Conny berättade om platsens historia, där enligt sägnen Nils Dacke ska ha gömts, kanske i den gamla Uranäsboden.

Vi fick prova på att göra slagrutor, vispar och sälgpipor. Några föreföll ha gåvan att kunna hitta vatten med slagruta….