Leif berättar om ....

Gökottan 6 juni 2015, Lönnqvistastället

Såhär berättar Leif Andersson, som hade ordnat med gökottan:

Gökottan 6 juni 2015 hade vi vid en plats som kallas Lönnqvistastället. Det ligger vid Badebodaån mellan Flyahult och Uranäs.

gökotta 2015 vid vattnet

Någon gång på 1860-talet byggde en man som hette Gustav Lönnqvist ett litet sågverk vid ån med ett sågblad som drevs av ett vattenhjul. Han byggde även en stuga till sig och sin familj. Gustav dog 1889 och det blev sonen Adrian, född 1860, som bodde kvar tillsammans med modern.

Adrian åkte över till Amerika, jobbade några år och tjänade ihop lite pengar (han hade många släktingar där). Sedan åkte han hem igen. Detta fortsatte han med ända fram till dess 1:a världskriget satte stopp för resandet. Adrian var s k dagsverkare, dvs han hjälpte folk med vad de ville ha gjort, mest jordbruksarbete. Han bodde kvar i huset tills han var i 80-årsåldern. Då blev han intagen på vad man då kallade ”fattighuset”, dåtidens ålderdomshem, och dog där 1943.

Adrian

Adrian Lönnqvist (i hatt) besöker Ludvig och Hildur Karlsson i Ekholma en söndagsförmiddag 1937. (Pojkarna är Ludvigs brorsbarn.)

Huset revs och hans saker skingrades, och idag ser vi bara rester av grunden och spismuren. Men nere vid ån, där sågverket låg, finns ett stenfundament till en bro över ån. Det var så att gården ägdes av Björkå Glasbruk som högg ved till glasugnarna där, och för att slippa köra den långa vägen runt Flyahult byggdes bron och man kom direkt upp till Ekholma.

gökotta 2015 brofäste

Ett trevligt utflyktsmål är det att sitta på brofästet och se på när ån stilla flyter förbi, och tänka sig hur det kunde vara att bo här en gång i tiden.