2006-05-28-005

2006-05-28 Gökotta vid Kanta-Johans

Gökotta 28 maj 2006

Vi gick en bit på gamla kyrkvägen upp mot “Kanta-Johans” . Där syntes maffiga stenmurar runt tomten och grunden till boningshuset och ladugården. Huset flyttades till Mösjöhults Västregård på 30-talet, där det nu står hopbyggt med ett annat uthus.

2006-05-28-001

2006-05-28-003

2006-05-28-0072006-05-28-008

2006-05-28-004