Strålande väder, göken gol och vi fick både fakta och underhållande historebeskrivning

Gökotta 6/6 2022, till Åkvarn

Klockan 07.00 var det samling vid bygdegården, för vidare färd till Åkvarn. Där mötte ytterligare personer upp, och vi var totalt 28 personer som njöt av den underbara morgonen. Göken behagade gala i öster.

Leif Andersson hade som vanligt förberett utflykten, som denna gång gick till hans hemby, Åkvarn. Leif är den 12:e generationen på stället!

Innan enskiftet låg husen samlade, och ägorna var utspridda. Enskiftet innebar att byn sprängdes, och husen flyttades ut till ägorna. Lantmätarna jobbade i ett halvår med att dokumentera byn och ägorna, sedan hade man tre år på sig att genomföra skiftet. Troligen var det mycket förhandlingar och byten innan alla var nöjda.

Precis bredvid Åkvarn ligger Björkå – namnet kommer av att en Björkman köpte en gård här och gav byn namnet Björkå. 1872 startade han glasbruket, som var igång till 1962. Företrädesvis tillverkades brunt medicinglas.

Ovanstående är bara ett litet axplock av allt spännande som Leif berättade om Åkvarn och Björkå. Gökottan avslutades som sig bör med tipsrunda och kaffe i det gröna. Stort tack till Leif !